TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo, người ở vùng thuộc Chương trình 135, cựu chiến binh, người từ 85 tuổi đến 89 tuổi và trợ cấp mai táng phí trong năm 2008, với tổng kinh phí là 180.297.588.000 đồng.