Tháng 10 đến, đồng xứ Thanh rộm vàng lúa chín. Dân hối hả gặt, thu hoạch lúa xong dân xuống cây màu vụ đông luôn. Thanh Hóa lại thêm một vụ mùa nữa bội thu, phải nói rất bội thu. Các huyện liên tiếp báo về, năng suất lúa cao hơn vụ mùa năm trước ít nhất 3-5 tạ/ha, các huyện như Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương...