ND - Sáng 18-1, tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), hơn 3.000 cán bộ, nhân viên các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thanh Hóa và nhân dân thị xã Sầm Sơn tham gia "Tết trồng cây" Xuân Kỷ Sửu, mở đầu phong trào trồng cây, trồng rừng năm 2009.