Thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) sắp tới sẽ sáp nhập với thị xã Sầm Sơn để thành đô thị loại một theo quy hoạch điều chỉnh xây dựng thành phố vừa được...