Thành phố Thanh Hóa sẽ sáp nhập với thị xã Sầm Sơn thành đô thị loại I, phát triển về phía Đông Bắc hình thành thành phố 2 bờ sông Mã.