(VH)- UBND tỉnh Quảng Trị ngày 15.10 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký Quyết định số 2090/QĐ-UBND về việc thành lập Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Khu bảo tồn này nhằm mục đích bảo tồn loài, sinh vật cảnh gồm hệ sinh thái rạn san hô và các loài động, thực vật biển quý hiếm.

Theo đó, phạm vi diện tích bảo tồn là 4.532 ha bao gồm 3 phân khu (gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 534 ha; phân khu phục hồi sinh thái có diện tích 1.392 ha và phân khu phát triển có diện tích 2.376 ha), một vùng phát triển cộng đồng chính là diện tích nổi của đảo Cồn Cỏ 230 ha và vành đai Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Vành đai Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ nằm ở phía ngoài Khu bảo tồn, có độ rộng 300 - 500m, tính từ ranh giới Khu bảo tồn trở ra nhằm hạn chế tác động từ bên ngoài.