TP - Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng (CNXD) Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập. Tập đoàn này hội tụ những Tổng Cty hàng đầu về xây dựng, xây lắp.

Tập đoàn CNXD Việt Nam ra đời trên cơ sở 6 tổng Cty: Sông Đà, Lắp máy Việt Nam LILAMA, Xây dựng và Phát triển hạ tầng, Đầu tư Phát triển - Xây dựng, Sông Hồng, Cơ khí Xây dựng (COMA). Trong đó, Tổng Cty Sông Đà là nòng cốt. Trong số 6 thành viên chủ chốt của Tập đoàn, có hai Tổng Cty Sông Đà và LILAMA được phong Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Còn nhớ, năm 1961, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường thủy điện Thác Bà. Quyết định này đã khai sinh ra Tổng Cty Sông Đà. Từ đó đến nay, những người thợ Sông Đà có mặt ở hầu khắp các công trình xây dựng lớn nhất Việt Nam, từ thủy điện Hòa Bình đến Trị An, Sơn La... Đến nay, Tổng Cty Sông Đà đã có tổng giá trị tài sản 33.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 11.500 tỷ đồng với gần 30.000 CBCNV. LILAMA cũng bước vào tuổi 50. LILAMA đã lắp đặt nhiều nhà máy thủy điện từ Thác Bà, nhiệt điện Uông Bí, Ninh Bình đến các nhà máy của khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình... Thời kỳ đổi mới, Lilama đã khẳng định được khả năng này bằng việc đứng đầu các tổ hợp các nhà thầu quốc tế, thông qua thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất trị giá trên 230 triệu USD và nhiều công trình khác. Tổng Cty COMA cũng đã và đang khẳng định mình để có những đóng góp tích cực cho tập đoàn CNXD. Định hướng phát triển chính của Tập đoàn XDCN Việt Nam là: Xây dựng Tập đoàn CNXD Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có quy mô sản xuất lớn, hiện đại, đa ngành nghề. Trong đó lấy việc xây dựng các công trình thủy điện, nhiệt điện, thủy lợi, giao thông làm chính để tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế. Tập đoàn CNXD Việt Nam xây dựng kế hoạch năm 2010: Doanh thu 50.000 tỷ đồng, lợi nhuận 2.900 tỷ đồng.