VH- Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1821/QĐ-BVHTTDL ngày 24.5 về việc thành lập Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Theo đó, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nghiên cứu, tổ chức các hoạt động sự nghiệp về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Trụ sở Trung tâm đặt tại 38 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội. Quyết định cũng nêu rõ, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm xây dựng cơ cấu và vị trí việc làm của viên chức thuộc Trung tâm trình Bộ trưởng phê duyệt; quy định nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và theo các quy định của pháp luật hiện hành... Hà Phương