Câu trả lời của mẹ Bích Phương khiến mọi người thật không đỡ nổi.

Theo Kinglive