---Quote (Originally by buonmasaigon)---1vc dùng cho mấy ngưòi bạn ah?---End Quote--- Voucher dùng cho 1 người nhé. Vì vậy mình thanh lý cặp cho tiện.

Trích dẫn: Nguyên văn bởi buonmasaigon 1vc dùng cho mấy ngưòi bạn ah? Voucher dùng cho 1 người nhé. Vì vậy mình thanh lý cặp cho tiện.