Mình mang bầu đc 5 tuần đag sụt sịt không bít có làm sao không . Lo quá các mẹ ah .

Mình mang bầu đc 5 tuần đag sụt sịt không bít có làm sao không . Lo quá các mẹ ah .