cho mình địa chỉ để xem nhé! vì sợ bạn ship tới mà k mua thì ngại lắm. Hay bạn chụp hình thật đi, mình mua 2 cái, 1 cái để bên ngoại, 1 cái để ở nhà. nhà mình gần parkson le dai hanh

cho mình địa chỉ để xem nhé! vì sợ bạn ship tới mà k mua thì ngại lắm. Hay bạn chụp hình thật đi, mình mua 2 cái, 1 cái để bên ngoại, 1 cái để ở nhà. nhà mình gần parkson le dai hanh