(Dân Việt) - Tối nay, 16.6, tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận Di sản Văn hóa thế giới - Thành Nhà Hồ.

Cổng Nam của Thành nhà Hồ - Di sản văn hóa thế giới ở huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Trong hai ngày 15, 16.6, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại khu vực nội thành và các địa phương xung quanh thành; tổ chức Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa và nhiều hoạt động khác.

Thế Lượng