Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Thế hệ thanh niên phải làm sao cống hiến cao nhất, phải không ngừng học tập, tiếp cận những tinh hoa của thế giới để xây dựng nước nhà