Màn nướng cá không khác gì ảo thuật của "thánh nữ công sở" khiến ai cũng phải nể phục.