Ngày 2/9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Cà Mau là đô thị loại II.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay và phát triển của thành phố Cà Mau, thành phố nơi cực Nam Tổ quốc, đã trở thành đô thị loại II. Đảng bộ và nhân dân thành phố Cà Mau đã không ngừng nỗ lực lao động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức tập trung xây dựng thành phố từng bước trở thành đô thị phát triển theo hướng văn minh hiện đại, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, dịch vụ và du lịch của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân thành phố Cà Mau cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế kinh tế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, giao thông, công nghiệp, nông - lâm - thủy sản, du lịch kết hợp tiềm năng nội sinh với tiềm lực bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững góp phần đưa Cà Mau trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ, nông nghiệp. Thành phố Cà Mau cần đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển mạnh những ngành sản xuất dịch vụ, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao mà thành phố Cà Mau có tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng hiệu quả của nền kinh tế, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phát triển tương xứng với tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao dân trí, tăng cường an ninh quốc phòng. Thành phố Cà Mau tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, ông Phạm Bạch Đằng, Bí thư Thành ủy thành phố Cà Mau đọc diễn văn kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, Đảng bộ và quân dân thành phố Cà Mau được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba./.