Tình trạng cao ốc, công trình xây dựng đua nhau mọc lên như nấm nhưng lại không bố trí diện tích...