Từ tháng 4/2010, thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với thanh tra của các Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất hoạt động cung cấp dịch vụ Internet trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, trước mắt, sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra thí điểm tại địa bàn Thành phố Hà Nội và TP.HCM, sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai trên quy mô toàn quốc. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ phối hợp với Cục Quản lý phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến (game online).