Một năm đã trôi qua kể từ khi Việt Nam là thành viên chính thức của WTO (7/11/2006) ghi dấu biết bao nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.