Chờ mãi, cuối cùng cũng hẹn được Vân trong một quán cafe yên lặng đầu phố Hàng Bông. Khác với ...