Đã nhất quyết không tham gia đóng phim nữa để lên lịch du học, nhưng Thanh Vân (nicknam Vân “Hugo”) ...