Ông Nguyễn Nhật Minh - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Alphanam (HOSE: ALP) đăng ký chào mua công khai tối đa 9,624,220 cp ALP, tương ứng tỷ lệ 5%.

Tài liệu đính kèm:
20140305---ALP---CBTT-nhan-ho-so-dang-ky-chao-mua-cong-khai.pdf

HOSE