(Chinhphu.vn)- Bên cạnh những DN đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện theo sự phân công của Chính phủ, vẫn còn một số DN chậm thực hiện cam kết hỗ trợ huyện nghèo, mức hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty cũng có sự chênh lệch lớn giữa các huyện nghèo, một số địa phương chưa chủ động liên hệ, đề xuất nhu cầu hỗ trợ với các DN. Bộ LĐTBXH lo ngại điều này có thể khiến một số huyện gặp khó khăn vì thiếu nguồn lực hỗ trợ trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Tháo gỡ những rào cản thoát nghèo Nhằm giải đáp những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 23/10 tới, Cổng TTĐTCP cùng báo điện tử Tuổi trẻ tổ chức buổi đối thoại trực tuyến giữa bạn đọc với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Công thương VietinBank, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và đại diện địa phương được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 30a và một số Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế với chủ đề “Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP–Vướng mắc cần tháo gỡ”. Kính mời bạn đọc quan tâm gửi câu hỏi về buổi đối thoại trực tuyến theo địa chỉ email: doi_thoai@chinhphu.vn Cần sự chung tay của xã hội Các địa phương đã khởi công xây dựng được hơn 52.000 căn nhà cho người nghèo trong 9 tháng đầu năm 2009 - đây là một trong những con số được nêu trong báo cáo mới nhất của Bộ LĐTBXH về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thuộc 20 tỉnh (nay là 62 huyện). Theo thống kê, các huyện nghèo có tổng số nhà ở cần hỗ trợ 77.311 căn. Với sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước, các DN, Quỹ vì người nghèo các địa phương và đóng góp của họ hàng, dòng tộc hộ nghèo, các địa phương đã đạt khoảng 68% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Thực hiện Nghị quyết 30a/2008/ NQ-CP của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương vừa hoàn thiện đề án giảm nghèo, vừa triển khai ngay một số chính sách mới hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo, người nghèo. Cùng với chính sách hỗ trợ nhà ở, một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Nghị quyết 30a đề ra, các chính sách hỗ trợ khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng, hỗ trợ gạo cũng đã được triển khai. Đến hết tháng 9/2009, các địa phương đã giao khoán được hơn 66.000 ha rừng cho hộ nghèo chăm sóc, bảo vệ. Về hỗ trợ xuất khẩu lao động, đến nay đã có khoảng 2.400 lao động ở các huyện nghèo đăng ký đi lao động ở nước ngoài, trong đó có khoảng 1.800 lao động trúng sơ tuyển, các DN đã phối hợp với địa phương tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đang làm thủ tục cho hơn 1.500 lao động đi lao động ở nước ngoài. Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ về cho các huyện nghèo, một số huyện đã chủ động thực hiện việc luân chuyển, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ về đảm nhận các vị trí Bí thư hoặc Chủ tịch UBND xã. Tuy vậy, công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ cho xã ở nhiều nơi cũng gặp khó khăn do thiếu nguồn cán bộ. Đến hết tháng 9/2009, đã có 36/41 DN triển khai các hoạt động hỗ trợ cụ thể cho 55 huyện nghèo với tổng số tiền hơn 1.600 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như: xóa nhà dột nát, xây dựng trường học, nhà bán trú dân nuôi, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, đào tạo nghề, đầu tư xây dựng cơ sở y tế, cơ sở hạ tầng xã hội… Tuy nhiên thực tế cho thấy, bên cạnh những DN đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện theo sự phân công của Chính phủ, vẫn còn một số DN chậm thực hiện các nội dung đã cam kết hỗ trợ huyện nghèo, mức hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty cũng có sự chênh lệch lớn giữa các huyện nghèo, một số địa phương chưa chủ động liên hệ, đề xuất nhu cầu hỗ trợ với các DN. Bộ LĐTBXH lo ngại điều này có thể khiến một số huyện gặp khó khăn vì thiếu nguồn lực hỗ trợ trong việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho hộ nghèo trong năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đánh giá của các chuyên gia tại Hội nghị giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 do Bộ LĐTB-XH và Tổ chức Phát triển LHQ tại Việt Nam ngày 2/10 vừa qua, Việt Nam đã đạt được tốc độ giảm nghèo nhanh hơn so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ rõ những hạn chế trong quá trình triển khai chương trình giảm nghèo của Việt Nam. Một trong các hạn chế này là sự chồng chéo giữa Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với một số chương trình, dự án giảm nghèo khác của Chính phủ, gây kém hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực của Chính phủ phục vụ xóa đói giảm nghèo. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, Bộ LĐTB-XH cho rằng, các huyện cần triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách được quy định trong Nghị quyết 30a đã được phê duyệt trong Đề án giảm nghèo đồng thời triển khai công tác qui hoạch lại sản xuất gắn với quy hoạch dân cư, thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, chính sách khoán, chăm sóc, bảo bệ rừng. Bộ LĐTBXH cũng kiến nghị Chính phủ cho chủ trương vận động các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có tiềm lực kinh tế mạnh nhận hỗ trợ thêm các huyện nghèo đang còn khó khăn nhằm huy động nguồn lực cùng Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết 30a. Việt Hà