(NDHMoney) 4 nhà đầu tư đã bị phạt 1,2 tỷ đồng do tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng giá đối với cổ phiếu AAA.

Căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN về giao dịch cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, giữa các tài khoản giao dịch chứng khoán; Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết luận của Cục Cảnh sát kinh tế, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an):

Ngày 15/11/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký các Quyết định số 845, 846, 847 và 848/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng Quang, ông Trần Nghĩa Bình, ông Phạm Văn Xuân và bà Nguyễn Thị Minh Hải do có hành vi thao túng đối với cổ phiếu AAA.

Trong khoảng thời gian từ 13/8/2010 đến 1/10/2010, ông Nguyễn Hồng Quang và ông Trần Nghĩa Bình (sử dụng 22 tài khoản tại 5 công ty chứng khoán) cùng với ông Phạm Văn Xuân (sử dụng 3 tài khoản tại 1 công ty chứng khoán), bà Nguyễn Thị Minh Hải (sử dụng 4 tài khoản tại 1 công ty chứng khoán) đã có hành vi liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu AAA với tần suất, tỷ trọng lớn so với khối lượng giao dịch toàn thị trường; có nhiều phiên thực hiện các giao dịch chéo với các tài khoản trong nhóm, tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng giá đối với cổ phiếu AAA, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán.

Theo đó, 4 cổ đông này đều bị phạt tiền 300 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt tiền đối với 4 cá nhân tham gia giao dịch thao túng giá cổ phiếu AAA là 1,2 tỷ đồng.