Tổn thất điện năng lên tới 30-40%. Nhiều nơi, người nông dân phải mua điện với giá từ 900-1.000đ/kWh, trong khi, giá trần chỉ là 700đ/kWh.