(Zing) - Bạn có biết cảm giác đau đớn tột độ, chỉ muốn cầm dao giết người yêu mình cho xong không? Khi mà bắt gặp cảnh người yêu mình đang làm… chuyện ấy với một tên khác.