Sử dụng CMND của người khác, thay ảnh của mình vào, Toản, 20 tuổi đã thuê 1 chiếc ôtô Missubitsi. Sau đó, Toản lấy ảnh của bạn dán vào chiếc CMND nhặt được rồi đặt ôtô lấy 150 triệu đồng và bỏ trốn.