Thày giáo dạy Hóa học Trường THPT Kim Xuyên (Tuyên Quang) dùng gậy đánh vào gáy làm một đồng nghiệp dạy Sử chết sau đó.