Tỷ lệ giải ngân tại các dự án xây dựng công trình hạ tầng giao thông trong thời gian vừa qua đã tăng so cùng kỳ, nhưng chất lượng giải ngân lại là vấn đề cần phải bàn. [ + ]