Chiều nay 25-3, trước tình hình thị trường chứng khoán đang giảm khốc liệt tám phiên liên tiếp, UBCKNN đã có công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi biên độ dao động giá.