Hỏi:

small_9831.jpg Chị nguyễn thị yến (Nghệ An) làm việc tại công ty Giầu Da được10 năm. Sau đó do điều kiện kinh doanh không thuận lợi nên dây chuyền sx chỗ chị làm việc dừng hoạt động( và công ty vẫn hoạt động bình thường). g ty vẫn hoạt động bình thường). Do không thể giải quyết được việc làm mới cho những công nhân trong những dây chuyền bị dừng hoạt động đó. Công ty thông báo đến hết 31-12-2007 sẽ chấm dứt hợp đồng với người lao động, chỉ giữ lại rất ít người trong dó không có chị Yến. Nhưng hiện tại chị lại đang mang thai dự kiến sẽ sinh vào tháng 2 năm 2008.Vì vậy chị yến xin hỏi đối với trường hợp của tôi theo luật thì được giải quyết thế nào? Trả lời: Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động 2002 (sửa đổi bổ sung năm 1994), xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo Khoản 1 Điều 17, Công ty bạn được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà không thể giải quyết việc làm mới cho họ. Khi đó, Công ty có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc tại Công ty từ đủ 12 tháng trở lên. Mức trợ cấp cứ mỗi năm làm việc tương tứng một tháng lương, nếu có tháng lẻ thì: Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm; Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng ½ tháng lương; Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương. Tuy nhiên, do hiện nay bạn đang mang thai nên bạn sẽ được tạm hoãn việc chấm dứt hợp đồng cho đến khi con bạn được 12 tháng tuổi (khoản 3 Điều 111)