Bộ Tài chính và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) đã chính thức ký kết gia hạn Thỏa thuận hợp tác về chương trình phối hợp tổ chức thi Kiểm toán viên chuyên nghiệp tại Việt Nam đến tháng 12.2013.