Hanoinet - Người trung niên trạc 50 tuổi đeo bên mình lỉnh kỉnh đủ các loại túi lớn, bé, phía trước bày một dàn đựng thuốc với nhiều vỉ, nhiều hộp to nhỏ.