Thủ tướng Yasuo Fukuda - 71 tuổi - đánh dấu mốc 6 tháng cầm quyền với tỉ lệ ủng hộ sụt giảm còn 30% và sự bất hợp tác ngày càng tăng của phe đối lập trong quốc hội.