Bốn thành viên của team Minh Tú gồm: Đồng Ánh Quỳnh, Trúc Anh, Thiên Nga và Khánh Linh. Riêng Thiên Nga và Khánh Linh không được khen ngợi về khả năng catwalk và tạo dáng. Mặc dù HLV Minh Tú rất hài lòng nhưng Hoàng Thùy và Lan khuê thì ngược lại, vẫn không đánh giá cao phần thi của 4 cô nàng.

Những hình ảnh của team Minh Tú:

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 1

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 2

Thí sinh Ánh Quỳnh.

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 3

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 4

Thí sinh Trúc Anh.

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 5

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 6

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 7

Thí sinh Thiên Nga.

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 8

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 9

Thí sinh Khánh Linh.

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 10

Team Minh Tú.

The Face: Team Minh Tu khong duoc danh gia cao khi catwalk - Anh 11

HLV Minh Tú và 4 thí sinh.

PT/ Báo Tin Tức