Các nhóm cứu trợ lương thực tư nhân và của chính phủ các nước ngày 14-4 dự kiến nhóm họp tại thành phố Kansas thuộc bang Missouri (Mỹ) để bàn về cuộc khủng hoảng đói ngày càng trầm trọng ở những vùng nghèo nhất thế giới. Hội nghị cứu trợ lương thực quốc tế kéo dài 3 ngày nói trên dự kiến thu hút khoảng 700 đại biểu đến từ 25 nước.