Theo Liên hợp quốc, trên toàn thế giới hiện có hơn một tỷ người đang phải sống trong các khu ổ chuột xung quanh các thành phố lớn.