Trong báo cáo nhan đề "Giữ gìn nước cho tất cả mọi người" công bố ngày 1/9, Ngân hàng Thế giới (WB) đã kêu gọi cộng đồng thế giới quản lý tốt hơn các nguồn nước trước nguy cơ khan hiếm nước trên toàn cầu.

Báo cáo của WB nhấn mạnh dân số toàn cầu đang tăng nhanh, có thể lên tới 9 tỷ người vào năm 2050, cùng với sự phát triển kinh tế, sẽ thúc đẩy nhu cầu ngày càng lớn về lương thực, đồng nghĩa với nhu cầu tăng vọt về nước trong khi biến đổi khí hậu đang làm giảm nghiêm trọng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt của con người và sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, các nước cần thông tin và được thông tin tốt hơn về các nguồn nước quốc gia và quốc tế để quản lý các nguồn nước tốt hơn trên phạm vi quốc gia và toàn cầu. Chiến lược toàn cầu về nước năm 2003 của WB đã đạt được nhiều thành tựu nhưng cần khẩn cấp đặt ra và thực hiện các ưu tiên và các biện pháp cụ thể về tiếp cận và bảo vệ các nguồn nước của nhân loại. Bà Julia Bucknall, Giám đốc khu vực quản lý nước của WB, cho biết theo chiến lược toàn cầu về nước, WB đã nâng số tiền đầu tư hỗ trợ việc duy trì, bảo vệ, quản lý và cung cấp nước từ 1,8 tỷ USD năm 2003 lên 6,2 tỷ USD năm 2009, trong đó 3/4 được dành cho quản lý nước và điều kiện vệ sinh. Báo cáo của WB cũng nhấn mạnh hiện nay vẫn còn hơn 1/6 dân số thế giới không được tiếp cận nguồn nước sạch và 30% không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh cơ bản. Nếu tình hình này không thay đổi, hơn 1 tỷ người trên thế giới sẽ lỡ cơ hội được hưởng các lợi ích của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ./. (TTXVN/Vietnam+)