(VTC News) - Hà Nội hiện có 6 nhóm graffity đang hoạt động. Đó làToyings (do Dương làm trưởng nhóm); nhóm Days Even Days; S5; BSP; Zappy và “nổi đình nổi đám” nhất là nhóm Street Jockey (SJ) do Linh_fish (một sinh viên trường Mỹ thuật) làm trưởng nhóm.