Không biết từ khi nào mà tấm biển "Cấm bán hàng xung quanh trường học" đặt trên vỉa hè phố Khương Hạ, Hà Nội, cạnh trường Trung cấp Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương được gắn theo thế... chổng ngược như thế này.