Da mặt em hay bị mụn, em không biết làm cách nào để hết mụn cả (lúc trước em không bị còn bây giờ thì nó nổi lên rất nhiều)...