Hanoinet - Bên cạnh đó, trường CĐ Viễn Đông, CĐ Văn hóa nghệ thuật TPHCM và ĐH Trà Vinh cũng công bố xét tuyển NV3.