UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định về việc thành lập thêm hai bệnh viện cho tuyến dưới.

Đó là BV Đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) và BV Đa khoa Bình Điền (xã Bình Điền, huyện Hương Trà). Cả hai bệnh viện này đều trực thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Việc thành lập thêm hai bệnh viện này sẽ góp phần làm giảm lượng bệnh nhân của các huyện đổ về bệnh viện trung ương và các thành phố lớn. Theo Pháp luật TPHCM