Hôm nay, bản đồ các tỉnh có người mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm có thêm 2 tỉnh là Bắc Ninh và Bắc Cạn.