Mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ đề án về việc tạo quỹ nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Theo đó, người có thu nhập thấp...