Chính phủ hai nước Montenegro và Macedonia vừa chính thức công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập sau khi vùng lãnh thổ này li khai khỏi Serbia hồi tháng 2.