Diễn viên 30 tuổi người Hàn Quốc là Kim Seok-kyun được phát hiện tự sát hôm 17/1 bằng cách treo cổ trong nhà.