Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Y khoa Beth (Mỹ) phát hiện trẻ bú sữa mẹ ngăn ngừa được 2 nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch so với trẻ bú bình.