Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức cho phép ANZ được thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.