(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tại xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 103.313m2. Trong đó, đất xây dựng nhà máy là 100.000m2 (bao gồm khu hành chính, điều hành, đất cây xanh, hồ điều hòa, bãi đỗ xe, sân kiểm dịch, đất hạ tầng kỹ thuật, khu sản xuất, khu sau sản xuất, đất giao thông), còn lại là đất dự kiến di chuyển tuyến điện 35KV. Quy hoạch nhằm cụ thể chủ trương của Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở giết mổ chăn nuôi tập trung công nghiệp cũng như chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về phát triển kinh tế ngoại thành.